Polityka Prywatności

RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Magmar Auto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Jasnogórska 62, 31-358 Kraków, biuro@magrent.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), w celach archiwalnych i dowodowych oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach analitycznych, statystycznych i kontroli jakości (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach marketingu bezpośredniego (art. 6 ust 1 lit. f RODO i pkt. 47 preambuły RODO).
 3. Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: potrzeba zabezpieczenia dokumentów (dowodów), potrzeba przeprowadzania analizy danych i kontroli jakości oferowanych usług oraz potrzeba kontaktu w celu oferowania usług i towarów.
 4. Na podstawie udzielonej przez Państwa odrębnej zgody Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu utworzenia spersonalizowanej oferty, marketingu produktów (w tym marketingu bezpośredniego) lub usług własnych oraz produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące z Magmar Auto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Jasnogórska 62, 31-358 Kraków.
 5. Odbiorcami danych będą nasi pracownicy i współpracownicy, firmy świadczące usługi na nasze zlecenie (informatyczne, marketingowe, prawne, telekomunikacyjne, bankowe, przewozowe, pocztowe, audytu), nasi kontrahenci, w tym dealerzy, producenci/importerzy samochodów, banki, towarzystwa ubezpieczeń, firmy leasingowe. Państwa dane mogą być przesyłane do podmiotów powiązanych, w ramach grupy kapitałowej Inter Auto ((48) preambuły RODO).
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza EOG, jednakże w takim przypadku zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej. Przekazanie takie, o ile nastąpi, jest również niezbędne do wykonania umowy.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Do celów marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 8. Mają Państwa prawo do dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego na adres biuro@magrent.pl
 10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
 11. Wszelkie reklamacje Najemca może składać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego: sekretariat@interauto.krakow.pl
 12. Wynajmujący rozpoznaje reklamacje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93), w szczególności art. 659 i n. oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).
 13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich złożenia.


Polityka Cookies


Ta strona internetowa używa plików cookies w celu optymalizacji serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową do urządzenia użytkownika.

Strona magrent.pl stosuje następujące typy plików cookies:

 •     wydajnościowe pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron www przez Użytkownika;
 •     funkcjonalne pliki cookies, które umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony www itp.,

Przeglądarki stron internetowych pozwalają na usuwanie plików cookies z twardego dysku (z poziomu ustawień), zablokowanie wszystkich przysyłanych pliki cookies lub ustawienie ostrzeżenia przed ich zapisaniem.

Zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych, które je stosują. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

+48 785 006 070